SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ İŞ GÜNÜ SÜRESİ)

1

Nikâh işlemleri(Yerli) 1-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
2-Evlenme Ehliyet Belgesi
3-Evlenme Beyannamesi
4-Fotoğraf (3 Adet)
5-Sağlık Raporu
1 Gün

2

Nikâh işlemleri(Yabancı) 1-Evlenme Ehliyet Belgesi
2-Pasaport Tercümesi
3-Fotoğraf (3 Adet)
4-Sağlık Rapor
5-Çok dilli ve Apostilli belge
6-Yabancı vatandaşlarımız Türkçe bilmiyorsa nikâha Tercüman getirmesi gereklidir
1 Gün

3

Asker ailelerine yapılan Yardımlar (4109 sayılı kanun) 1-Askerlik Şubesinden Askerlik belgesi
2-Nüfus Müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus Kaydı
3-İkametgâh İlmühaberi
4-Nüfus Cüzdanı (hak sahiplerinin her biri için)
5-Mahkeme Kararı (boşanmış anne babalar için)
3 ay (Kurumlar arası yazışma cevapları süresinde gelmesi halinde)

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Yazı İşleri Müdürlüğü
İsim: Kadir AŞÇI
Unvan: Yazı İşl. Müd. V.
Adres: Merkez Mah. Ağlı/Kastamonu
Tel: 0366 7371001
Faks: 0366 7371012
E-Posta: aglibelediyesi@hotmail.com

İkinci Müracaat Yeri :Belediye Başkanlık Makamı
İsim: Şahin ÇOLAK
Unvan: Belediye Başkanı
Adres: Merkez Mah. Ağlı/Kastamonu
Tel: 0366 7371001
Faks: 0366 7371012
E-Posta: aglibelediyesi@hotmail.com