SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ İŞ GÜNÜ SÜRESİ)

1

Yapı Ruhsatı Tanzim Etmek 1-Dilekçe
2-Tasdikli Proje
3-Statik Proje Onayı
4-Hissedarların Muvafakatnamesi
5-Hissedarların Vekaletnamesi (Vekaleten İş Yürütülmesi Halinde)
6-Müteahhit Evrakları
7-Borçsuzluk Yazıları
8-Yapı Denetim Evrakları
Tüm Evrakların Hazırlanmış Olması Durumunda 2 iş Günü

2

Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) 1-Dilekçe
2-Borçsuzluk Evrakları
3-Vize İşlemleri Tamamlanmış Ruhsat Aslı
4-Ruhsat Sahiplerinin Kimlik Bilgileri
5-Yapı Denetim Evrakları
Tüm Evrakların Hazırlanmış Olması Durumunda 2 iş Günü

3

İmar Durumu 1-Dilekçe
2-Taşınmaza ait Tapu aslı
3-Taşınmaza ait Kadastral Çap aslı
4-Gerekirse Röperli Kroki
Tüm Evrakların Hazırlanmış Olması Durumunda 3 iş Günü

4

Kat İrtifakı Kurulması 1-Dilekçe
2-Kat İrtifak Ücretinin Dekontu
3-Kat İrtifak Listesinin Yapıştırılmış Olduğu Tasdikli Mimari Proje (2 Takım)
Tüm Evrakların Hazırlanmış Olması Durumunda 1 iş Günü

5

Yazı İşleri Müdürlüğü kanalı ile vatandaştan gelen talep ve şikayet dilekçeleri 1-Dilekçe 15 iş günü

6

İş makinesi tahsisi 1-Başvuru dilekçesi
2-Hesaplanan tahsis bedelinin tahsiline ilişkin makbuz
1-5 iş günü

7

Zemin ve Temel Etüd Raporu Onayı 1-Dilekçe2-Zemin Etüd Raporları Tüm Evrakların Hazırlanmış Olması Durumunda 2 iş Günü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Fen İşleri Birimi
İsim: Zafer GÜLER
Unvan: İnş.Yük.Mühendisi
Adres: Merkez Mah. Ağlı/Kastamonu
Tel: 0366 7371001
Faks: 0366 7371012
E-Posta: aglibelediyesi@hotmail.com

İkinci Müracaat Yeri :Belediye Başkanlık Makamı
İsim: Şahin ÇOLAK
Unvan: Belediye Başkanı
Adres: Merkez Mah. Ağlı/Kastamonu
Tel: 0366 7371001
Faks: 0366 7371012
E-Posta: aglibelediyesi@hotmail.com