Metruk Bina Yıkım Duyurusu

Ağlı Alınca Mahallesi 505 ada 8 parselde bulunan taşınmaz çevresine tehlike oluşturacak şekilde yıkılmaya yüz tutmuştur. 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesi’nde “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapıl