Daha güzel ve temiz bir Ağlı için ilçe merkezindeki can ve mal güvenliği bakımından riskli binalar ile metruk binaların yıkımına başladık.